به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ انگشتان دست با نمایش رباط

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ پا با نمایش رباط

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ ران پا با نمایش رباط

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ کتف با نمایش رباط

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ دندان آموزش مسواک اندازه طبیعی

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ دندان دو فک 2 برابر اندازه طبیعی

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ دندان با نمایش ریشه ها

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ زبان و دندان در اندازه طبیعی

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ 3 عددی دندان با نمایش ریشه ها

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ چشم با نمایش عضلات ماهیچه

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ چشم اندازه 20 برابر

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ چشم اندازه 10 برابر

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ پوست و مو مدل پلکانی بزرگ

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ گوسفند با نمایش احشام شکم

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ گاو (طب سوزنی و عضله)

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ اسب با نمایش احشام شکم و طب سوزنی

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ سیستم گوارش

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ پوست و مو روی پایه

به سبد خرید شما اضافه شد

مدل طب سوزنی سر و صورت و گردن (رنگ روشن)