محصول مورد نظر به سبد خرید اضافه شد
جستجوی محصولات:

به سبد خرید شما اضافه شد

اسکلت انسان اندازه طبیعی 1/1
موجود است
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

دماسنج دیواری
موجود است
۴۰۰,۰۰۰ ریال
12%
۳۵۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

مولاژ بدن انسان سایز1/4
موجود است
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
6%
۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

آهن ربا تیغه ای
موجود است
۶۰۰,۰۰۰ ریال
17%
۵۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

میکروسکوپ 450 برابر
موجود است
۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
20%
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال